داده تا دانش
ایران، تهران، سعادت اباد، بلوار پیام

تلفن ثابت:

۰۲۱-۲۲۳۸۵۹۲۰
شماره فکس:
۰۲۱-۴۳۸۵۶۹۳۳
تلفن همراه:
۰۹۱۹-۹۰۱۰۰۹۰