داده تا دانش
ایران، تهران، سعادت اباد، خیابان بخشایش

تلفن ثابت:

۰۲۱-۲۲۰۷۳۹۲۵
۰۲۱-۲۲۰۷۳۹۲۶
۰۲۱-۲۲۰۷۳۹۲۷

شماره فکس:
۰۲۱-۴۳۸۵۶۹۳۳

تلفن همراه:
۰۹۱۹-۹۰۱۰۰۹۰