سیل

سیل لرستان امروز | نکات آموزشی در زمان وقوع بارش هاي شدید و سیل

 1. در صورت مشاهده جریان آب مسیر خود را تغییر دهید. هرگز در جریان آب شنا نکنید.
 2. از قدم زدن و یا رانندگی در جریان آب خودداري کنید.
 3. جریان سیلاب به ارتفاع ۱۵ سانتی متر به دلیل سرعت بالا می تواند تعادل یک فرد بالغ را بر هم زده و وي را غرق نماید
 4. تنها وجود جریان آب به ارتفاع ۶۰ سانتی متر می تواند خودروي شما را با خود جابجا کند.
 5. در زمان وقوع سیلاب، هرگز به تنهایی در این مسیرها تردد نکنید.
 6. در صورت وجود احتمال سیل برق آسا، فوراٌ به مناطق مرتفع حرکت کنید. سیل برق آسا اولین علت مرگ هاي ناشی از مخاطرات آب و هوایی است.
 7. در صورتی که آب ناشی از سیل، خودروي شما را در بر گرفته ولی این آب در حال حرکت نمی باشد، خودرو را رها کرده و به مناطق مرتفع بروید. درصورتی که به هنگام وقوع سیل در حال رانندگی هستید ، مراقب پیچ هاي جاده ، شیب ها و سیم هاي برق باشید. توجه داشته باشید که ترمز اتومبیل در آب کار نمی کند، بنابراین با دنده سنگین حرکت کنید.
 8. در زمان بارش هاي شدید از استقرار در مسیر حرکت آب، رودخانه و نهرها پرهیز کنید. این مناطق می تواند به سرعت در اثر سیل تحت تاثیر قرار گیرد و فرصت کافی براي توجه به هشدار در این مناطق وجود ندارد.
 9. در مناطق سیل خیز، لازم است مردم منطقه با سامانه هاي هشدار اولیه آگاه باشند. منظور از هشدارهاي اولیه مخاطرات این است که خانواده باید از حوادثی که آنها و محله آنها را تهدید می کند، آگاه باشند. این هشدارها می تواند به شکل صوتی (آژیر و …) یا دیداري یا اخبار صدا و سیما باشند.
 10. براي اطلاع از احتمال وقوع سیل، تلویزیون و رادیوي خود را روشن نگه دارید تا از آخرین اخبار مربوط به وضعیت آب و هوا مطلع شوید.
 11. منطقه مرتفع در محل زندگی خود را از قبل شناسایی کنید و در صورت دریافت هشدار، به سرعت به آن منطقه حرکت کنید.
 12. کیف اضطراري خود را از قبل آماده کنید. این کیف حاوي چراغ قوه و باتري اضافه، مقداري پول، وسایل کمک هاي اولیه، اسناد و مدارك مهم ( مدارك شناسایی و اسناد و …)، مقداري آب و غذاي پرانرژي یا کنسرو شده، داروي افراد بیمار، نیازهاي گروه هاي ویژه مانند کودکان، پتوي گرم، لباس، شنل بارانی و لوازم کمک هاي اولیه می باشد. باید توجه داشت که این موارد باید در پلاستیک نگهداري شود تا در اثر نفوذ آبخیس نشوند.
 13. براي حفظ وسایل منزل، بهتر است کلیه اثاثیه مهم منزل به بالاترین طبقه منتقل شود.
 14. وسایل برقی را از پریز جدا کنید و در صورتی که دست و یا لباس شما خیس می باشد، از تماس با وسایل برقی خودداري کنید تا از برق گرفتگی شما جلوگیري شود.
 15. محل نصب کنتور را در ارتفاع مناسب پیش بینی کنید و آن را به گونه اي بپوشانید که در اثر بارش هاي شدید و یا سیل خیس نشود.
 16. جهت رعایت احتیاط می توانید جریان کلی برق محل سکونت خود و شیر گاز را ببندید تا از آتش سوزي احتمالی و یا انفجار پیشگیري کنید.
 17. وقوع سیل بسیار سریعتر آن است که شما تصور می کنید. بنابراین به سرعت به مناطق مرتفع محله خود و یا طبقات فوقانی منزل بروید.
سیل لرستان امروز

سیل لرستان امروز | اقدامات مورد نیاز بعد از وقوع سیل:

سیل لرستان امروز قبل از ورود به منزل از استحکام سازه اي آن مطمئن شوید. زمانی به منزل خود بازگردید که مسئولین محلی اعلام شرایط عادي نموده و اعلام نمایند که اکنون شرایط براي بازگشت شما امن است. قبل از ورود به منزل از عدم وجود خطر برق گرفتگی، انفجار، آلودگی با فاضلاب و … مطمئن شوید.

 1. در منطقه سیل زده مراقب مارگزیدگی باشید. زیرا سیل مارها را از لانه خود بیرون می کشد.
 2. پس از سیل احتمالی شیوع بیماري هاي عفونی مانند عفونت دستگاه گوارش ناشی از انواع میکروب ها وجود دارد. لذا ضروري است به بهداشت فردي، عمومی، آب و غذا توجه ویژه نمایید.
 3. پس از فروکش کردن سیل و سیلاب، سریعاً نسبت به پاکسازي خانه و محل سکونت خود اقدام نمایید.
 4. تا زمان اطمینان از سالم بودن آب شرب که ممکن است به علت سیل آلوده شده باشد، از آب بطریی استفاده کنید.
 5. از مصرف مواد غذایی تماس یافته با سیلاب خودداري کنید.
 6. تماس خود را با آب باقیمانده از سیل به حداقل برسانید چرا که احتمال آلودگی شدید آن، قابل توجه است.
 7. پس از ورود به منزل کلیه وسایلی که به آب سیل آلوده شده اند (مبلمان و اثاثیه منزل و …) به علت آلودگی باید ضدعفونی شوند.
 8. براي بازگشت به منزل خود، در مسیرهایی که در آنها سیل فروکش کرده است، مراقب اشیاء شناور در سیلاب و یا باقی مانده از سیل در مسیر حرکت باشید. حرکت سیلاب موجب شسته شدن جاده ها و راه ها می شود.
 9. از ایستادن در لب پرتگاه ها پرهیز کنید. زیرا ممکن است رانش زمین به دنبال سیل، خطر جدي را متوجه شما نماید.
 10. از تلاش براي رانندگی در مسیرهایی که هنوز سیلاب در آنها در جریان است، خودداري کنید.
 11. از تماس با آب هاي سطحی پرهیز کنید. زیرا ممکن است به علت وجود سیم هاي برق، دچار برق گرفتگی شوید.
 12. در صورتی که منزل یا محل کار شما بیمه در برابر خسارات سیل می باشد، به منظور دریافت غرامت، از صدمات و خسارات عکس
 13. تهیه کنید.

اینفوگرافیک اقدامات آموزشی در زمان بارش هاي شدید و سیل


اینفوگرافیک اقدامات آموزشی در زمان بارش هاي شدید و سیل

نسخه با کیفیت بالا برای چاپ

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 3 = 1