تیم داده تا دانش با بررسی محتوا پربازید وب سایت علی بابا و بررسی بیشترین کلیدواژه های جست و جو در موسم اعیاد گذشته کاربران در گوگل تصمیم به گردآوری  نیازمندی های گردشگری و مسافرت کاربران در سه بخش

 • تهران گردی
 • ایران گردی
 • و جهانگردی

به صورت مقالات WORD و PDF، دسته بندی و آماده دانلود کرده است تا با اطلاعات دقیق و جامع برنامه زمانبندی تعطیلات نوروزی خود را برنامه ریزی کنند.

۰ ریال

مسافرت  و گردشگري 

سفر| مسافرت در واقع حركـت از جـايي بـه جـاي ديگـر است. مسـافرت پايـه گردشـگري اسـت و بـدون آن هــيچ جريــان گردشــگري وجــود نــدارد. بهبــود در ســهولت سفر حيطــه عمــل گردشــگري را وســعت بخشـيده و بـر اشـكال مختلـف گردشـگري تـاثير گذاشـته اسـت.

در واقـع بسـياري از اشـكال مسـافرت ماننـد پيـاده روي، قـايق رانـي، كلـك سـواري۵، اسـب سـواري، اسـكي بـازي، راننـدگي جهـت تفـريح و راننــدگي اتومبيــل مخصــوص روي بــرف از فعاليــت هــاي گردشــگري هســتند.

گرچــه بعضــي اوقــات گردشــگري و مســافرت متــرادف هــم بكــار بــرده مــي شــوند امــا مســافرت مفهــومي گســترده تــر از گردشــگري دارد.

مسافر  و گردشگر 

مسافر به شخصي اطلاق مـي گـردد كـه در سـفر بـين دو يـا بيشـتر از دو كشـور يـا بـين دو يـا بـيش از دو مكان خـاص در كشـور خـود باشـد. يـك تمـايز  بـراي اهـداف آمـاري بـين دو نـوع مسـافر تشـخيص بازديـد كننـده از ديگـر مسـافران اسـت.

همـه انـواع مسـافران كـه در گردشـگري مـورد بحـث قـرار مـي گيرند تحت عنـوان بازديدكننـده از آنهـا يـاد مـي شـود. پـس اصـطلاح بازديـد كننـده نشـانگر مفهـومي پايه اي براي تمام سيستم آماري گردشگري است.

به کجا سفر کنیم ؟

خیلی از ما بی‌صبرانه منتظر عیدیم تا خستگی یکسال را از تنمان بیرون کنیم. موسم عید که بیاید سرما هم رخت برمی‌بندد، فصل سفر هم دوباره آغاز می‌شود و این سوال پیش می‌آید که سفر عید کجا بریم؟
معمولا شمال برای خیلی‌ها مقصد اصلی‌ست اما در ایران جاهای زیادی وجود دارد که عید بهترین موقع سفر به آنهاست و می‌توان به جای شمال به سفر به آنها نیز فکر کرد. از سفر به آبی جنوب گرفته تا قدم زدن در کوچه باغ هایی پر از سکوتی ماندگار.

از این رو تیم داده تا دانش با بررسی محتوا پربازید وب سایت علی بابا و بررسی بیشترین کلیدواژه های جست و جو در موسم اعیاد گذشته کاربران در گوگل تصمیم به گردآوری  نیازمندی های گردشگری و مسافرت کاربران در سه بخش

 • تهران گردی
 • ایران گردی
 • و جهانگردی

به صورت مقالات WORD و PDF، دسته بندی و آماده دانلود کرده است تا با اطلاعات دقیق و جامع برنامه زمانبندی تعطیلات نوروزی خود را برنامه ریزی کنند.


فهرست مقالات تهران گردی

سفر

 1. بهترین پارک های تهران
 2. بهترین کتاب فروشی های تهران
 3. فهرست کامل موزه های تهران
 4. متروی تهران را مثل کف دست
 5. لیست مراکز خرید تهران
 6. معرفی بهترین رستوران های تهران
 7. فهرست هتل های تهران

 

فهرست مقالات ایران گردی

سفر

 1. چک لیست سفر
 2. ۱۷ مقصد بی‌نظیر در شمال کشور
 3. انواع قطارهای رجا و معرفی امکانات و خدمات آن
 4. آرامگاه‌های تاریخی شهر شیراز
 5. بهترین کباب‌ های ایران را کجا بخوریم؟
 6. بهترین هتل‌ های تبریز
 7. بهترین هتل های شیراز
 8. جاهای دیدنی آذربایجان شرقی
 9. جاهای دیدنی گرگان
 10. زیباترین آبشارهای ایران
 11. زیباترین تنگه ها و دره های ایران
 12. سوغات شهرهای ایران
 13. فهرست کامل جنگل های مازندران
 14. متل قو کجاست
 15. مراکز خرید اصفهان
 16. مراکز خرید بندر انزلی
 17. مراکز خرید شیراز
 18.  ۳۰ نقطه ناشناخته شمال
 19. هتل های همدان

 

فهرست مطالب جهان گردی

سفر

 1. ۳۱ مقصد برای سفر خارجی ارزان
 2. همه چیز درباره  سفر به ارمنستان
 3. همه چیز درباره سفر به ترکیه

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “برای عید به کجا سفر کنیم؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + = 20