دانلود نقشه تقسیمات کشوری ایران

تاریخچۀ تقسیمات کشوری در ایران پیش از اسلام

دانلود نقشه تقسیمات کشوری ایران | پس از ورود آریاییان به فلات ایران و در نخستین مرحلۀ زندگی اجتماعی، یک آبادی کوچک را« ویس» و آبادی بزرگ تر را « گئو » می نامیدند.
بعدها در عصر هخامنشیان، داریوش کشور را به سی شَهْرَبی که همان شهر می باشد، تقسیم کرد و برای هریک از آنان مأمورینی گماشت که آنها را شهربان و به یونانی «ساتراپ» می گفتند. در دوران سلوکیان کشور به ۷۲ بخش تقسیم شد. قسمت های حکومت هخامنشی در حکومت اشکانیان یا پارت ها ادامه داشت .در دوره ساسانیان، کشور به سرزمین (ایالت)، خوره (استان) ، تسوگ یا تسوج (شهرستان) و رستاک (دهستان) تقسیم شده بود .

دانلود نقشه تقسیمات کشوری ایران
نقشۀ تقسیمات کشوری ایران در زمان هخامنشیان

تاریخچۀ تقسیمات کشوری در ایران بعد از اسلام

در دوره عباسیان، قلمرو جغرافیایی آنها به واحدهایی تحت عنوان «ایالت» تقسیم بندی می شد که در مجموع به ۱۳ ایالت می رسید.
در دوره صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه عناصر اصلی تقسیمات کشوری به ترتیب عبارت بودند از:

 • ایالت
 • ولایت
 • بلوک
 • قصبه

در دورة قاجاریه ایران به چهار ایالت و دوازده ولایت تقسیم شد. این ایالت ها عبارت بودند از:

 • آذربایجان
 • کرمان وبلوچستان
 • فارس و بنادر
 • خراسان وسیستان

تاریخچۀ تقسیمات کشوری در ایران قبل از انقلاب

در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به ده استان که نام هر استان یک عدد بود و ۹۴ شهرستان تقسیم شد. در این قانون، هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و هر دهستان به چند قصبه تقسیم می شد.

دانلود نقشه تقسیمات کشوری ایران
نقشۀ تقسیمات کشوری ایران در آبان ماه ۱۳۱۶

استان های ده گانه کشور و شهرستان های تابعه:

شهرستان های استان یکم شامل:

 • زنجان
 • قزوین
 • ساوه
 • سلطان آباد (اراک)
 • رشت
 • شهسوارشهرستان های (تنکابن)

شهرستان های استان دوم شامل:

 • قم
 • کاشان
 • تهران
 • سمنان
 • ساری
 • گرگان

شهرستان های استان سوم شامل:

 • اردبیل
 • تبریز
 • میانه

شهرستان های استان چهارم شامل:

 • خوی
 • رضائیه (ارومیه)
 • مهاباد
 • مراغه
 • بیجار

شهرستان های استان پنجم شامل:

 • ایلام
 • شاه آباد (اسلام آباد غرب)
 • کرمانشاهان (کرمانشاه)
 • سنندج
 • ملایر
 • همدان

شهرستان های استان ششم شامل:

 • خرم آباد
 • گلپایگان
 • اهواز
 • خرمشهر

شهرستان های استان هفتم شامل:

 • بهبهان
 • شیراز
 • بوشهر
 • فسا
 • آباده
 • لار

شهرستان های استان هشتم شامل:

 • کرمان
 • بم
 • بندرعباس
 • خاش
 • زابل

شهرستان های استان نهم شامل:

 • بیرجند
 • تربت حیدریه
 • مشهد
 • قوچان
 • بجنورد
 • گناباد
 • سبزوار
 • جویمند

شهرستان های استان دهم شامل:

 • اصفهان
 • یزد

تاریخچۀ تقسیمات کشوری در ایران بعد از انقلاب


و درسال ۱۳۵۷ ه.ش، در آستانهٔ پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به ۲۴ استان تقسیم شد. و در سال ۱۳۷۲ه.ش طرح اولین استان جدید با نام اردبیل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن استان های قم، قزوین ، گلستان، خراسان های شمالی، رضوی، جنوبی و البرز اضافه شدند.

دانلود نقشه تقسیمات کشوری ایران | تقسیمات کشوری در ایران

برای ادارهٔ بهتر کشور، عرضه خدمات مناسب تر و تأمین نیاز های مردم آن را به واحدهای کوچکتری تقسیم می کنند .
این تقسیمات، متناسب با موقعیت و زمان، تغییر مییابد. واحد تقسیمات کشوری ایران در حال حاضر عبارت است از:

استان:

واحدی از تقسیمات کشوری است که با محدودۀ جغرافیایی معین، از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود. استان، توسط استاندار اداره می شود.

شهرستان:

واحدی از تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که از بههم پیوستن چند بخش همجوار تشکیل شده که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده است. شهرستان توسط فرماندار اداره می شود .

بخش:

واحدی از تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند دهستان همجوار ،شامل چندین مزرعه، مکان*، روستا و احیاناً شهر تشکیل شده که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی، واحد همگنی را به وجود آورده است. بخش، توسط بخشدار اداره می شود.

دهستان:

کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند روستا ،مکان و مزرعۀ همجوار تشکیل می شود و از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن است و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سامانه و شبکه ای واحد را فراهم می سازد .دهستان توسط دهدار اداره می شود.

دانلود نقشه تقسیمات کشوری ایران
تقسیمات کشوری در ایران

ما  برای  آنکه  ایران  خانٔه  خوبان  شود  رنج  دوران  برده ایم *** ما  برای  آنکه  ایران  گوهر  تابان  شود  خون  دل ها  خورده ایم

ما  برای  بوییدن  بوی  گل  نسترن  چه  سفرها  کرده ایم *** ما  برای  نوشیدن  شورابه های  کویر  چه  خطرها  کرده ایم

دانلود نقشه تقسیمات کشوری ایران | وکتور بسته کامل نقشه ایران به تفکیک استان ها و شهرستان ها

دانلود نقشه تقسیمات کشوری ایران | وکتور بسته کامل نقشه ایران به تفکیک استان ها و شهرستان ها | این مجموعه متشکل از نقشه های استان ها و نقشه تفکیکی ایران در قالب وکتور می باشد.فایلهای وکتور را با فرمت های WMF و… خواهید یافت ، معمولا برای استفاده از این گونهفرمت ها ، شما میتوانید از نرم افزارهای از قبیل Adobe Illustrator , Corel , Photoshop و… استفاده نمایید.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *