داده تا دانش
تهران . شاهین شمالی، ۲۰ متری گلستان شرقی، ۱۲ متری لادن، انتهای بن بست دوم، پلاک ۲
کدپستی : ۱۴۷۵۸۶۸۴۱۹

ایمیل : info@d2k.ir

تلفن ثابت:
۰۲۱-۴۶۰۱۴۹۸۱

۰۲۱-۴۶۰۱۴۹۸۱

تلفن همراه:
۰۹۳۳-۵۵۳۸۷۸۳