در راستای فرهنگ سازی استفاده از اینفوگرافیک ها و روش های بصری سازی داده و اطلاعات در سطوح مختلف جامعه و نظر به نیاز طراحان و فعالان این حوزه، وب سایت « داده تا دانش » به عنوان پایگاهی جهت معرفی و عرضه ابزارها و محصولات مرتبط، راه اندازی گردید.
برخی از خدمات و محصولات این وب سایت شامل: بسته های موضوعی، آیکون ها و پیکتوگرام ها، بانک اطلاعات تصویری از اینفوگرافیک‌های فارسی، بسته های مختلف آموزشی، پوسترهای مدیریتی و مراوده استراتژی و … می باشد.